Мэдээ

2014-2015 оны хичээлийн жилд Магистр, докторын элсэлтийн бүртгэлийн тоон мэдээ

2014-2015 оны хичээлийн жилд Магистр, докторын элсэлтийн

бүртгэлийн тоон мэдээ

/Бүрэлдэхүүн сургуулиар/

 

Сургалтын төлбөр

МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн 2014 оны 08 дугаар сарын 11 өдрийн 01 тоот тогтоолоор Магистр, докторын сургалтын төлбөрийг шинэчлэн тогтоолоо. Энд дарж үзнэ үү.
Хуудас 78-с 1

Вэб холбоос