Мэдээ

Сургалтын төлбөр

МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн 2014 оны 08 дугаар сарын 11 өдрийн 01 тоот тогтоолоор Магистр, докторын сургалтын төлбөрийг шинэчлэн тогтоолоо. Энд дарж үзнэ үү.

Монгол Улсын Их Сургуульд магистрант, докторантаар суралцахыг урьж байна

Монгол Улсын Их Сургуульд

магистрант, докторантаар суралцахыг урьж байна.

МУИС-ийн 2014-2015 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын магистр, докторын сургалтын элсэлтийн бүртгэл

 2014 оны 7-р сарын 15-наас 2014 оны 9-р сарын 15-ний өдрүүдэд http://burtgel.num.edu.mn хаягаар зөвхөн

цахим хэлбэрээр явагдана. Элсэлтийн шалгалтыг 9-р сарын 16-наас авах ба хуваарийг бүртгэлийн системээр зарлана.

 

Элсэлтийн бүртгэл, шалгалтын хураамж 25.000₮ төгрөгийг цахим хэлбэрээр төлнө.

Та цахим хэлбэрээр төлбөр хийхдээ төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг карттай байх шаардлагатай ба Төрийн банк,

Голомт банкаар цахим гүйлгээ хийх эрх бүхий PIN кодыг авсан байхыг сануулъя.

Төлбөр төлсөн тохиолдолд таны бүртгэл баталгаажиж  элсэлтийн шалгалтанд орох эрхтэй болно.

Цахим хэлбэрээр бүртгүүлэхийн өмнө дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканнердаж файл хэлбэрээр бэлтгэсэн байна. Үүнд:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
  • Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт /PDF файлаар/
  • Докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралт мөн магистрын  диплом, хавсралтын хамт /PDF файлаар/
  • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)

 

Та цахим бүртгэлд эхний бүртгэл хийгдсэний дараа Таны бүртгэлийн дугаар гарч ирэх бөгөөд түүнийг тэмдэглэн авч шалгалтанд орохдоо тухайн бүртгэлийн дугаараар бүртгүүлэхийг анхааруулъя.

МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх түр журам болон бусад мэдээлэл, элсэлт авах мэргэжлийн чиглэлүүдийг  http://burtgel.num.edu.mn мөн   http://graduate.num.edu.mn цахим хуудаснаас авч болно.   

 

 

МУИС, Сургалтын нэгдсэн алба

Утас:  7730-7730-1162, 1121, 1196

 

 

 

МУИС-ийн Магистр, Докторын сургалтын 2014-2015 оны хичээлийн жилд

элсэлт авч сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл:

Магистр

МУИС-ийн Бүрэлдэхүүн сургууль

Сонгох боломжтой хөтөлбөр

Элсэлтийн шалгалт

Шалгалт 1
50%

Шалгалт 2
50%

Шинжлэх Ухааны Сургууль Байгалийн ухааны салбар

Математик /алгебр, магадлалын онол, анализ, геометр/; Багш, математикийн; Физик; Багш, физикийн; Хими /Байгалийн нэгдлийн хими, Нефтийн хими, Нүүрсний хими, Хүнсний хими, Хими /органик бус хими/, Органик хими, Хүрээлэн буй орчны хими/; Багш, химийн; Биологи /биохими, микробиологи, амьтан судлал, ургамал судлал, биоорганик хими, молекул биологи, биофизик/; Биологи, биотехнологи; Экологи, байгаль хамгаалал; Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал ба газарзүйн мэдээллийн систем; Газарзүй; Газрын кадастр; Менежмент, газар зохион байгуулалт; Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт; Багш, газарзүй-байгаль шинжлэлийн; Хөрс судлал, агрохими; Геологи; Шатах ашигт малтмалын эрэл хайгуул; Геофизик; Хэрэглээний геофизик

Математик
Физик
Хими
Биологи
Газарзүй
Геологи

Ярилцлага

Шинжлэх Ухааны Сургууль Нийгмийн Ухааны Салбар

Археологи; Нийгэм соёлын антропологи; Сэтгэл судлал; Боловсрол судлал, менежмент; Сэтгүүл зүй; Социологи; Нийгмийн ажил; Улс төр судлал;

Нийгмийн шинжлэх ухааны суурь мэдлэгийн шалгалт

Ярилцлага

Хүн ам зүй; Эдийн засаг; Эдийн засаг, статистик

Математик

Ярилцлага

Шинжлэх Ухааны сургууль
Хүмүүнлэгийн Ухааны салбар

Хэлний бус: Философи; Шашин судлал; Түүх; Урлаг судлал;  Олон улс судлал, монгол судлал

Нэгдсэн сорилго 100%

Хэлний: Хэл шинжлэл; Орчуулга, гадаад хэлний;  Боловсрол судлал, гадаад хэл, заах арга зүй; Монгол хэл эх бичиг судлал; Монгол хэл, уран зохиол; Утга зохиол судлал;

Нэгдсэн сорилго 100%

Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургууль

Математик, статистик; Эдийн засаг - математик загварчлал; Математик, хэрэглээний; Электроник, автоматик; Мультимедиа холбооны технологи; Компьютерийн сүлжээ; Физик-электроник; Цөмийн технологи; Сэргээгдэх эрчим хүч; Мэдээллийн технологи; Компьютерийн програм хангамж; Мэдээллийн систем; Менежмент, мэдээллийн ситемийн; Математик, програм хангамж; Биологи, хэрэглээний /биоинформатик, биохимийн инженерчлэл, биопроцессийн инженерчлэл/; Хүрээлэн байгаа орчны экологи; Байгаль ашиглалт хяналт, үнэлгээ; Хими технологи; Эрдэс материалын хими; Цаг уурын мэдээлэл, прогноз; Ус судлал, усны хими; Ой судлал; Усны менежмент; Нано шинжлэх ухаан; Нано инженерчлэл; Нанобиотехнологи

Математик
Физик
Хими
Биологи
Газарзүй
Мэдээллийн технологи

Ярилцлага

Бизнесийн сургууль

Бизнесийн менежмент; Менежмент, маркетингийн; Менежмент, олон улсын худалдаа; Менежмент, гадаад худалдаа, гаалийн; Менежмент, санхүүгийн; Нягтлан бодох бүртгэл; Санхүү, эдийн засаг; Аялал жуулчлалын менежмент

Нэгдсэн сорилго 100%

Хууль Зүйн Сургууль

Эрхзүй; Олон улсын эрх зүй

Мэргэжил 100%
/Төр эрх зүйн онол/

Олон Улсын Харилцаа Нийтийн Удирдлагын Сургууль

Олон улсын харилцаа; Олон улсын эдийн засгийн харилцаа; Нийтийн удирдлага

Доорх сэдвийн аль нэгийг сонгож эссэ бичих
1. Олон улсын харилцааны  тулгамдсан асуудал
2. Төрийн захиргааны тулгамдсан асуудал

Ярилцлага

Доктор

МУИС-ийн Бүрэлдэхүүн сургууль

Сонгох боломжтой хөтөлбөр

1

Шинжлэх Ухааны Сургууль
Байгалийн ухааны салбар

Математик; Багш, математикийн; Физик; Багш, физикийн; Хими; Багш, химийн; Биологи; Экологи, байгаль хамгаалал; Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал ба газарзүйн мэдээллийн систем; Газарзүй; Геологи; Геофизик

2

Шинжлэх Ухааны Сургууль Нийгмийн Ухааны Салбар

Археологи; Нийгэм соёлын антропологи; Сэтгэл судлал; Боловсрол судлал, менежмент; Сэтгүүл зүй; Социологи; Нийгмийн ажил; Улс төр судлал; Эдийн засаг

3

Шинжлэх Ухааны сургууль
Хүмүүнлэгийн Ухааны салбар

Философи; Шашин судлал; Түүх; Монгол хэл эх бичиг судлал; Монгол хэл, уран зохиол; Урлаг судлал; Утга зохиол судлал; Гадаад хэл, шинжлэл; Олон улс судлал, монгол судлал; Боловсрол судлал

4

Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургууль

Математик, хэрэглээний; Электроник, автоматик; Компьютерийн сүлжээ; Цөмийн технологи; Сэргээгдэх эрчим хүч; Компьютерийн програм хангамж; Цаг уурын мэдээлэл, прогноз; Ой судлал

5

Бизнесийн сургууль

Бизнесийн менежмент

6

Хууль Зүйн Сургууль

Эрхзүй

7

Олон Улсын Харилцаа Нийтийн Удирдлагын Сургууль

Олон улсын харилцаа; Олон улсын эдийн засгийн харилцаа; Нийтийн удирдлага

МУИС, Сургалтын нэгдсэн алба

Утас: 7730-7730-1162, 1121, 1196 

Хуудас 78-с 1

Вэб холбоос