Дүрэм журам

Share Button

Элсэлт, сургалт, төгсөлттэй холбоотой журмууд:

  1. Монгол Улсын их сургуулийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам

  2. Монгол Улсын их сургуулийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журмыг хэрэгжүүлэх заавар

  3. Докторын диссертацийн эх бэлтгэх, хэвлүүлэх, диссертаци, судалгааны үр дүнг хүлээлгэн өгөхөд баримтлах журам
  4. Монгол улсын их сургуулийн магистр, докторын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам
  5. Магистр, Докторын Сургалт Эрхлэхэд Баримтлах Нийтлэг Журам
  6. Төгсөлтийн дараах сургуулийн сургалтын журам /2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөр хүчингүй болсон/

Тэтгэлэгтэй холбоотой дүрэм, журмууд

  1. Магистр, докторын суралцагчдыг гадаад, дотоодын байгууллагын тэтгэлэгт дэвшүүлэх журам
  2. Эрдэм шинжилгээний ажилд амжилт гаргасан оюутанд МУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн нэрэмжит тэтгэлэг олгох журам
  3. Монгол Улсыг Их Сургуулийн нэрэмжит тэтгэлэгт хөтөлбөрийн журам
  4. Монгол Улсыг Их Сургуульд суралцагчдад тэтгэлэг олгох нийтлэг журам