0

Магистрын хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар уулзалт боллоо

Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС), Хууль Сахиулахын Их Сургууль (ХСИС) хамтран “Мэдээллийн аюулгүй байдал”, “Эдийн засгийн аюулгүй байдал” гэсэн хоёр мэргэжлээр магистрын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр үйл ажиллагааг эхлүүлээд байгаа билээ. Уг хөтөлбөрийн боловсруулалт, хэрэгжүүлж эхлэхэд...

0

Доктор В.Данаасүрэн “Залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрт” урилгаар лекц уншлаа

МУИС-ийн багш нар болон магистрант, докторант оюутнуудад зориулан зохион байгуулагддаг МУИС-ийн ЗАЛУУ ЭРДЭМТДИЙН ИНДЭР (NUM-Speaker Series) хөтөлбөрийн  3 дугаар сарын ээлжит зочноор МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш доктор В.Данаасүрэн оролцлоо. В.Данаасүрэн нь “Монгол улсад хариуцлагатай...

0

Урилгаар лекц уншина

МУИС-ийн залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөр цуврал лекц, уулзалт болно. NUM-SPEAKER SERIES-залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрийн ээлжит зочноор МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш доктор В.Данаасүрэн оролцож, “Монгол улсад хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд байгаль орчны шийдвэр гаргалт дахь...

0

Доктор А.Баярбаатар “Залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрт” урилгаар лекц уншлаа

МУИС-ийн багш нар болон магистрант, докторант оюутнуудад зориулан зохион байгуулагддаг МУИС-ийн ЗАЛУУ ЭРДЭМТДИЙН ИНДЭР (NUM-Speaker Series) хөтөлбөрийн  3 дугаар сарын ээлжит зочноор МУИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны  сургуулийн багш доктор А.Баярбаатар оролцлоо. Доктор А.Баярбаатар нь...

0

Урилгаар лекц уншина

МУИС-ийн залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөр цуврал лекц, уулзалт болно. NUM-SPEAKER SERIES-залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрийн ээлжит зочноор МУИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны  сургуулийн багш доктор А.Баярбаатар оролцож, “Хавдар үүсгэгч генийн өөрчлөлтүүдийг илрүүлэх математик загварчлал, оновчлолын аргачлалууд”...