Эрдэм шинжилгээ

Share Button

 

2017-2018 оны хичээлийн жилд Ахисан түвшний сургуулийн бодлогын газраас 

Докторын ажил хамгаалуулах зөвлөлд хэлэлцүүлэх зөвшөөрөл авсан докторантуудын товчоон

Д/д

Докторантын нэр

Харъяа сургууль

Диссертацийн сэдэв

Хамгаалуулах зөвлөл

1

Н.Эрдэнэчимэг

ШУС-БУС

Богд хаан уулын дархан цаазат газрын байгаль орчны төлөв байдал, хамгаалалын асуудал 

Газар зүйн ДЗХЗ

2

Л.Оюунцэцэг

ШУС-НУС

Буриад хувцасны түүхэн уламжлал ба хувьсал 

Түүхийн ДЗХЗ

3

Т.Цэцэгжаргал

ШУС-БУС

Мистик төсөөг зарим үйл зангаар шинжих нь /Бүжгийн жишээн дээр/

Урлаг судлалын ДЗХЗ

4

 Я.Адъяа  ШУС-БУС  Монгол хавтгай тэмээний (Camelus ferus) экологийн зарим онцлог, хамгааллын асуудлууд   Биологийн ДЗХЗ 

5

 Б.Дэнсмаа  ХШУИС   Гурван хэмжээст нийлмэл дүрсэн дэлгэцийн харагдах өнцөг тодорхойлох шинэ арга  Мэдээлэл холбоо электроникийн ДЗХЗ

6

 Д.Цогзолсүрэн   ШУС-НУС  Монгол улсын ноёдын цол, хэргэм, зэрэг  Түүхийн ДЗХЗ

7

 М.Уянга  ХЗС  Дотодын зах зээлийг хамгаалах үндэсний эрх зүйн зохицуулалтын асуудал   Хууль зүйн ДЗХЗ

8

 Г.Түмэннаст   ШУС-НУС   Монголын нийгмийн халамжийн өнөөгийн тогтолцоонд хийсэн социологийн шинжилгээ   Социологийн ДЗХЗ

9

 Г.Цагаач   ШУС-НУС   Ядуурах эмзэг байдлын үнэлгээ:Монгол улсын жишээн дээр   Эдийн засгийн ДЗХЗ 

10

 Д.Отгончимэг   ШУС-ХУС   Монголын ардчилалд улс төрийн боловсролын гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол   Улс төрийн ДЗХЗ

11

 Б.Нандин Эрдэнэ  ШУС-НУС  Монгол дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтын улс төрийн эдийн засгийн шинжилгээ  Улс төрийн ДЗХЗ

12

 Пан Индиень   ШУС-ХУС  Хятад хэлний “VP+DAO+X”бүтцийн хэв шинжүүдийг мрнгол хэрэглээний хэл шинжлэлийн үүднээс авч үзэх нь   Хэл шинжлэлийн ДЗХЗ 

13

 Б.Дэлгэрбат  ШУС-БУС  Будан барбадын (Leptopyrum fumariodes (L) Rchb.) Фитохими ба мутагений эсрэг идэвхийн судалгаа   Биологийн ДЗХЗ

14

 Д.Цогнамсрай  ХШУИС    Цөлийн хээр ба хуурай хээрийн бүсэд ой, бэлчээрийн цогц сильвопасторализм-ыг туршсан зарим үр дүн  Хүрээлэн байгаа орчин судлалын ДЗХЗ 

15

 Н.Мандах   ШУС-БУС  Монгол орны хэмжээнд цөлжилт, газрын доройтлыг үнэлэх, зураглах арга зүйн асуудалд    Газар зүйн ДЗХЗ

16

 Лай Шинь Шинь  ШУС-ХУС   Монгол хэлний үйлдэгдэх хэвийн судалгаа   Хэл шиэжлэлийн ДЗХЗ